Quy Định Bảo Hành đối với cáp điện thoại - máy tính bảng:

 + Sản phẩm cáp còn thời gian bảo hành.

 + Sản phẩm còn nguyên vẹn (không bị đứt dây, bung, bể, cháy nổ).

 + Sản phẩm cáp có dấu hiệu vô nước sẽ không được bảo hành.


 *** Bảo hành trực tiếp tại cửa hàng.

Không có sản phẩm trong danh mục này.