Chuyên Cung Cấp các sản phẩm Pin Sky .... để hỗ trợ cho bạn có thể tự tay Thay pin điện thoại của bạn với chi phí rẻ nhất và chất lượng nhất.

Pin Sky A830 7200 2020 mAh

65.000 VNĐ

Pin Sky A830 7200 2020 mAhĐiện thoại Sky A830 sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn trước thậm chí là không sạc được, ...

Pin Sky A800/A810/A820 7100 1830 mAh

60.000 VNĐ

Pin Sky A800/A810/A820 7100 1830 mAhĐiện thoại Sky A800/A810/A820 sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn trước thậm chí...

Pin Sky A910/A920 8100 3220 mAh

130.000 VNĐ

Pin Sky A910/A920 8100 3220 mAhĐiện thoại Sky A910/A920 sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn trước thậm chí là không ...

Pin Sky A760/A770 6800 1620 mAh

55.000 VNĐ

Pin Sky A760/A770 6800 1620 mAhĐiện thoại Sky A760/A770 sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn trước thậm chí là không ...

Pin Sky A900 7900 3150 mAh

130.000 VNĐ

Pin Sky A900 7900 3150 mAhĐiện thoại Sky A900 sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn trước thậm chí là không sạc được, ...

Pin Sky A860 7500 3140 mAh

80.000 VNĐ

Pin Sky A860 7500 3140 mAhĐiện thoại Sky A860 sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn trước thậm chí là không sạc được, ...

Pin Sky A880 7700 3100 mAh

100.000 VNĐ

Pin Sky A880 7700 3100 mAhĐiện thoại Sky A880 sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn trước thậm chí là không sạc được, ...

Pin Sky A850 7400 2600 mAh

80.000 VNĐ

Pin Sky A850 7400 2600 mAhĐiện thoại Sky A850 sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn trước thậm chí là không sạc được, ...

Pin Sky A840 7300 2100 mAh

70.000 VNĐ

Pin Sky A840 7300 2100 mAhĐiện thoại Sky A840 sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn trước thậm chí là không sạc được, ...

Hiển thị từ 1 đến 9 của 9 (1 Trang)