Chuyên Cung Cấp các sản phẩm Pin Oppo .... để hỗ trợ cho bạn có thể tự tay Thay pin điện thoại của bạn với chi phí rẻ nhất và chất lượng nhất.

Pin Oppo A83 BLP649 3180 mAh

100.000 VNĐ

Pin Oppo A83 BLP649 3180 mAhĐiện thoại Oppo A83 sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn trước thậm chí là không sạc được...

Pin Oppo F1s BLP601 2980 mAh

100.000 VNĐ

Pin Oppo F1s BLP601 2980 mAhĐiện thoại Oppo F1s sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn trước thậm chí là không sạc được...

Pin Oppo Find Way S U707 BLP553 3000 mAh

90.000 VNĐ

Pin Oppo Find Way S U707 BLP553 3000 mAhĐiện thoại Oppo Find Way S U707 sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn trước th...

Pin Oppo A71 BLP641 3180 mAh

100.000 VNĐ

Pin Oppo A71 BLP641 3180 mAhĐiện thoại Oppo A71 sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn trước thậm chí là không sạc được...

Pin Oppo F9 BLP681 3500 mAh

150.000 VNĐ

Pin Oppo F9 BLP681 3500 mAhĐiện thoại Oppo F9 sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn trước thậm chí là không sạc được, ...

Pin Oppo R815 BLT029 1700 mAh

50.000 VNĐ

Pin Oppo R815 BLT029 1700 mAhĐiện thoại Oppo R815 sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn trước thậm chí là không sạc đư...

Pin Oppo R7 BLP595 2320 mAh

100.000 VNĐ

Pin Oppo R7 BLP595 2320 mAhĐiện thoại Oppo R7 sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn trước thậm chí là không sạc được, ...

Pin Oppo R1 (R829) BLP567 2410 mAh

70.000 VNĐ

Pin Oppo R1 (R829) BLP567 2410 mAhĐiện thoại Oppo R1 (R829) sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn trước thậm chí là kh...

Pin Oppo F3 Plus - R9s Plus BLP623 4000 mAh

110.000 VNĐ

Pin Oppo F3 Plus - R9s Plus BLP623 4000 mAhĐiện thoại Oppo F3 Plus - R9s Plus sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn tr...

Pin Oppo Neo 5 (A31) BLP593 2000 mAh

90.000 VNĐ

Pin Oppo Neo 5 (A31) BLP593 2000 mAhĐiện thoại Oppo Neo 5 (A31) sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn trước thậm chí l...

Pin Oppo Neo 9 (A37) BLP615 2900 mAh

110.000 VNĐ

Pin Oppo Neo 9 (A37) BLP615 2900 mAhĐiện thoại Oppo Neo 9 (A37) sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn trước thậm chí l...

Pin Oppo A30 BLP607 2525 mAh

130.000 VNĐ

Pin Oppo A30 BLP607 2525 mAhĐiện thoại Oppo A30 sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn trước thậm chí là không sạc được...

Pin Oppo Mirror 3 R3001 BLP589 1800 mAh

60.000 VNĐ

Pin Oppo Mirror 3 R3001 BLP589 1800 mAhĐiện thoại Oppo Mirror 3 R3001 sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn trước thậm...

Pin Oppo Mirror 5 (A51) BLP577 2500 mAh

80.000 VNĐ

Pin Oppo Mirror 5 (A51) BLP577 2500 mAhĐiện thoại Oppo Mirror 5 (A51) sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn trước thậm...

Pin Oppo R7s BLP603 3000 mAh

90.000 VNĐ

Pin Oppo R7s BLP603 3000 mAhĐiện thoại Oppo R7s sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn trước thậm chí là không sạc được...

Pin Oppo Find 5 Mini (R827) BLP563 2000 mAh

100.000 VNĐ

Pin Oppo Find 5 Mini (R827) BLP563 2000 mAhĐiện thoại Oppo Find 5 Mini (R827) sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn tr...

Pin Oppo Neo 9s (A39) - F3 Lite (A57) BLP619 2900 mAh

110.000 VNĐ

Pin Oppo Neo 9s (A39) - F3 Lite (A57) BLP619 2900 mAhĐiện thoại Oppo Neo 9s (A39) - F3 Lite (A57) sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy...

Pin Oppo Find 7 BLP569 2800 mAh

90.000 VNĐ

Pin Oppo Find 7 BLP569 2800 mAhĐiện thoại Oppo Find 7 sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn trước thậm chí là không sạ...

Pin Oppo Neo 7 (A33) BLP605 2500 mAh

70.000 VNĐ

Pin Oppo Neo 7 (A33) BLP605 2500 mAhĐiện thoại Oppo Neo 7 (A33) sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn trước thậm chí l...

Pin Oppo F3 - F5 BLP631 3200 mAh

100.000 VNĐ

Pin Oppo F3 - F5 BLP631 3200 mAhĐiện thoại Oppo F3 Plus sau một thời gian sử dụng thường là 1 năm thì điện thoại vẫn sử dụng tốt nhưng thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn trước, sạc pin nhanh đầy hoặc lâu đầy hơn trước thậm chí là không ...

Hiển thị từ 1 đến 20 của 21 (2 Trang)